Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Сомборске новине

Први број Сомборских новина објављен је 28. маја 1954. године.

 

 

Градска библиотека Карло Бијелицки дигитализацију Сомборских новина, значајног извора информација о животу Града, започела је  2012. године.

 

Дигитализација бројева Сомборских новина подразумева скенирање страница, њихову стручну обраду, израду мета података и кључних речи за претрагу. Тренутно је на сајту Градске библиотеке доступно 1367 бројева СН односно 15500 страница, претраживих по именима, кључним речима и предметима.

Дигитална збирка је даље у изградњи, a захваљујући и ангажовању стручних и оспособљених лица по програмима Јавних радова Националне службе за запошљавање из године у годину расте  и доступна је на сајту Градске библиотеке „Карло Бијелицки“.

 

***

Градска библиотека „Карло Бијелицки“ на свом интернет порталу (www.biblioso.org.rs) нуди богату дигиталну збирку завичајне периодике, електронско издање часописа за културу „Домети“  и електронске књиге из издавачке продукције библиотеке.

 

У дигиталној збирци можете читати завичајну прериодику:

http://www.biblioso.org.rs/digitalna_arhiva

Бачка (18781914) – Bácska, први значајан политички лист на мађарском језику у Сомбору.

Голуб (1879–1913) је покренут 1879. године када Срби нису имали други дечји лист. На својим страницама окупљао је целокупну модерну српску књижевност. Своје читаоце имао је у свим крајевима српства.

Родољуб (1880–1882), недељни лист за народну просвету, привреду и забаву спадао је у ред најбољих српских неполитичких листова, али је својим садржајима ипак подржавао политику Народне странке, због чега се суочавао са критиком цивилних и школских власти.

Годишњак Историјског друштва Бачко-бодрошке жупаније (1885-1918) (A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve) - Годишњак је и данас драгоцен извор радова и података о историјској прошлости Бачко-бодрошке жупаније. За време излажења окупљао је бројне сараднике међу којима треба поменути Еде Маргалића, Ђерђа Радића, Габора Гросшмита, Имре Фраја, Вилмоша Донословича.

Слога (1905–1914), недељни политички лист уједињене српске интелигенције, имуна на странчарство, временом је надрасла провинцијски менталитет и стекла највећи број претплатника у Војводини у то време.

Глас народа (1928–1941) је био ванпартијски лист националне оријентације. За време свог излажења убрајан је међу најбоље уређиване српске листове ван Београда.

Наше новине (1943–1944), политички, економски и друштвени лист био је штампан латиницом и био је намењен Хрватима и Буњевцима. Пажњу је посвећивао буњевачко-шокачкој култури и обичајима.

Сомборске новине (1954) - Локални недељник.

 

Часопис за културу Домети издаје Градска библиотека Карло Бијелицки из Сомбора. Први број објављен је октобра 1974. Часопис региструје и вреднује савремено књижевно и уметничко стваралаштво у Србији објављивањем оригиналних књижевних и научних радова и праћењем културних збивања. Часопис доноси и тематске блокове посвећене различитим књижевним правцима и њиховим представницима који немају адекватну рецепцију у периодици данас.

http://www.biblioso.org.rs/knjige/cat/dometi

На сајту можете прочитати и електронска издања књига у издању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“. http://www.biblioso.org.rs/knjige/cat/e-biblioteka