Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

СЕМИНАР КУЛТУРА ЗА ПАРЕ И ПАРЕ ЗА КУЛТУРУ

У сарадњи Градске управе Сомбора, Градске библиотеке „Карло Бијелицки" из Сомбора и удружења „Библиотека плус” из Београда, 27. јуна у сали Дечјег одељења Библиотеке са почетком у 10 часова одржан је семинар „Култура за паре и паре за културу“.Семинар „Култура за паре и паре за културу“ конципиран је тако да подстакне развитак креативних идеја и пројеката како би се стимулисао развој културне средине, разноврсност и инвентивност у културној понуди, као и успостављање мрежа сарадње између представника локалних власти, културних организација, појединаца и иницијатива. Основни циљ семинара јесте оснаживање локалних установа културе у проналажењу одговарајућих решења (модела) који у највећој мери доприносе развоју, као и друштвеној и тржишној ефикасности културних делатности. Оно се огледа у подизању степена компетентности културних радника, организација, појединаца и иницијатива за квалитетно осмишљавање и имплементацију идеја кроз динамичније програмске форме и ефикасније пројектно деловање.Програм једнодневног семинара реализован је у форми презентација и интерактивних радионица. Кроз предавања, студије случаја и примере из праксе и литературе, учесници семинара добили су увид у најважније аспекте процеса промишљања, промоције и реализације пројеката у култури, као и у важност стратешког планирања, али и фазног спровођења пројекта.На семинару су учествовали представници из свих установа културе у Сомбору, представници општинских библиотека, као и представници локалних невладиних организација и грађанских иницијатива из области културе. Свим учесницима семинара био је обезбеђен пакет стручне литературе намењен институцији, који је финансијски подржан од стране Министарства културе.