Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Сага о Лазаревићевом Вучку

У издању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ у Сомбору објављена је књига под називом „Сага о Лазаревићевом Вучку“, ауторке Снежане Писарић Милић из Сомбора. У роману су уткане недовршене приповетке др Лазе К. Лазаревића (1851-1891): Вучко, Стојан и Илинка и Баба Вујка. Уредник овог несвакидашњег романа је директор Владимир Јерковић, рецензију потписује Тихомир Петровић, лектуру и коректуру Емилија Рилке, опрему и прелом Иња Фирањ, а за слику на насловној страни заслужан је Бранко Маравић.  
Део из рецензије проф.др Тихомира Петровића: Списатељска вештина је у ухваћеном даху који сугерише Лазаревићево „присуство људске душе“, у неодређеном, титравом осећању, у ономе што Лазаревићевом тексту даје емоционални карактер и живахност. Атмосфера и ритам јесу унутарња синтакса ауторкиног текста, средство учвршћивања склада садржине и форме. Исто тако, активирани језик је у функцији карактеризације колорита и духа Лазаревићевог времена. 
Романескна проза ауторке Снежане Писарић Милић испуњава своју основну функцију: подмиривање читаочеве потребе за идеализованим и осећајним животом, задовољење тежње за уживањем и разонодом. 
Извесно, одвећ смео и ризичан чин: састављање дела према задатим координатама, остварен је на завидно књижеван начин.
Недовршене Лазаревићеце приповетке обједињене у роману заслужују наклоност читалаца и респект критике. 
Књигу „Сага о Лазаревићевом Вучку“, као и друга издања Градске библиотеке, можете пронаћи у Позајмном одељењу и у нашој Књижари.