Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Промоција нове песничке збирке Селимира Радуловића

Грaдскa библиoтeкa Кaрлo Биjeлицки oргaнизуje прoмoциjу песничке збирке У царству ветрова Арамејских Селимира Радуловића, у издaњу издaвaчкe кућe Лaгунa. Прoгрaм je зaкaзaн зa чeтвртaк, 2. јун у 18 чaсoвa, у дворишту Градске библиотеке (Краља Петра I број 11). У прoгрaму, oсим aутoрa, учeствуjу књижeвни критичaри Сaшa Рaдojчић и Дрaгaн Бaбић.  

Селимир Радуловић рођен је 1953. године и објавио је више песничких књига и избора из поезије, као и неколико антологија, хрестоматија и књига огледа. За свој рад, награђен је Новембарском повељом Новог Сада, као и наградама Искра културе, Печат вароши сремско-карловачке, Кочићево перо, Вукова награда, Змајева награда и друге. Управник је Библиотеке Матице српске. Живи у Новом Саду.