Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Промоција књиге Унутрашње море

Градска библиотека „Карло Бијелицки“ организовала је представљање књиге Унутрашње море Данице Вукићевић, добитнице НИН-ове награде, у петак, 3. марта 2023. године у 18 сати у сали Дечјег одељења Градске библиотеке „Карло Бијелицки“.

Уз разговор о роману, награди, поезији, ауторка је читала и одломке из романа. 

 

У програму су учествовале: Даница Вукићевић, ауторка, др Жарка Свирчев, књижевна критичарка и чланица НИН-овог жирија и Наташа Туркић, директорка Библиотеке.

Дaницa Вукићeвић рођена је 1959. године у Вaљeву. Оснoвну шкoлу, IX гимнaзиjу и Филoлoшки фaкултeт (oдсeк Oпштa књижeвнoст и тeoриja књижeвнoсти) зaвршилa je у Бeoгрaду. Пише поезију и прозу, објавила је збирке поезије: Као хотел на ветру (1992), Када сам чула гласове (1995), Шаманка (2001), Лук и стрела (2006),  Прелазак у једну другу врсту (2007), Високи фабрички димњаци (2012); збирке прича: На плажама (1998) и Живот је горила (2000) и роман Унутрашње море(2022).  Зaступљeнa je у чaсoписимa и aнтoлoгиjaмa. Нaгрaдe: НИН-ова награда, ПрoФeминa, Биљaнa Joвaнoвић, Mилицa Стojaдинoвић Српкињa. Члан је Српског књижевног друштва.

Галерија