Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Пројекти у Градској библиотеци

На конкурсима за финансирање и суфинансирање пројекaта у 2016. години које је расписало Министарство културе и информисања, Градској библиотеци одобрена су два пројекта. За пројекат Дигитализација завичајне периодике одобрено је 1.270.000,00 динара, а у  области издавачке делатности, Часопису за културу Домети 250.000,00 динара. Одобреним пројектима од стране Националне службе за запошљавање и Министарства културе и информисања, Градска библиотека Карло Бијелицки је добила укупно 2.485.296,00 динара. Уз помоћ ових средстава Библиотека је ангажовала седам особа са инвалидитетом на пословима дигитализације завичајне периодике, а куповином новог скенера сам тај процес ће бити квалитетнији, бржи и лакши.