Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Пројекат заштите за Библиотеку

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања и Фонд за заштиту животне средине Републике Србије доделили су Градској библиотеци Карло Бијелицки средства у износу од 4.824.000,00 динара у оквиру пројекта Унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене у 2012. години.Програмима и пројектима града Сомбора и његових институција у заштити животне средине одговара и пројекат Сомборске библиотеке - унапређење енергетске ефикасности. То подразумева све виталне сигурносне елементе и елементе заштите. Деценијско загађивање ваздуха из димњака котларнице у центру града, преоријентисањем на систем даљинског грејања анулира аерозагађење као главни еколошки проблем. Заменом старе и дотрајале котларнице на чврсто гориво, новом подстаницом, непосредна околина, односно оближње стамбене зграде, добијају здравију и еколошки чистију животну средину. Дугорочни ефекти реализације пројекта у Сомборској библиотеци садржани су у Инвестиционом програму за изградњу извора централног грејања: уштеда енергије – ефикасност даљинског грејања, финансијска уштеда; ефекти рационалног проширења у планираној доградњи Библиотеке; примена мера заштите животне средине, мера заштите на раду и зашите од пожара.