Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Програм креативна Европа-припрема пројеката

Градска библиотека „Карло Бијелицки“ у Сомбору уз Српско књижевно друштво из Београда у четвртак 10. августа 2017. г. представља у заједничком панелу: Књижевност и дигитализација, како своје досадашње активности у континуираном пројекту „Дигитални Сомбор“, тако и оно што је тренутно у фокусу, али и планове за даљу реализацију дигитализовања библиотечке грађе. Наиме, Креативна Европа-Култура деск Србија организује четвородневни семинар у сарадњи са Центром за културу „Вук Караџић“ у Лозници под називом Семинар „Програм креативна Европа-припрема пројеката“. 

У Тршићу, уз ограничен број изабараних излагања, сомборска библиотека ће приказати пример добре праксе, како је оцењено у позиву, и поделити своја искуства у овој актуелној и надасве важној делатности дигитaлизације у којој сомборска установа има запажене резулатате и предњачи међу матичним библиотекама на нивоу Републике Србије, нарочито ако се узме у обзир све шира, богатија и претражива Дигитална збирка при сајту библиотеке која садржи и периодику на више језика националних мањина, наравно и на српском језику. Поред представника министарстава, секретаријата за културу, института и универзитета, сомборска библиотека има част да презентује резултате свога рада на оваквом семинару, и на ширем плану укаже на битне одреднице процеса и радње које предузима једна установа културе која на овај начин, пре свега, штити културну баштину. Чињеница да из АП Војводине, поред стотине аплицираних, је управо изабрана само сомборска библиотека, сведочи о пракси која се са успехом наставља и даље, пре свега од времена оснивања одељења за дигитализацију, путем подршке пројекту од стране Града Сомбора и преко јавних радова које финансира републичко министартсво, а спроводе се посредством Националне службе за запошљавање, те и ове године један број запослених у установи ради, поред осталог, и на Сабраним делима Вељка Петровића, првом тому прозе, књизи која ће бити објављена крајем текуће године у оквиру манифестације Вељкови дани.