Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

ПОСЛОВИ У БИБЛИОТЕЦИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поред одобрених Јавних радова и програма стручне праксе Сомборској библиотеци одобрено је 2.440.101,96 динара за запошљавање особа са инвалидитетом на период од 6 месеци. За програм Дигитални град – особе с инвалидитетом, на пословима скенирања, ОЦР-а, израде анотација, заштите и презентације многобројне грађе институција културе, биће ангажовано 12 лица.