Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Посета Библиотеци Адие Ендре у Баји

У уторак 25.02.2014. године представници Градске библиотеке Карло Бијелицки, директор установе Владимир Јерковић, и руководилац центра за дигитализацију Дејан Подлипец, били су у радној, а узвратној посети Библиотеци Адие Ендре у Баји. Како је по претходном сусрету договорено да Сомборска библиотека укоричи већи број оштећене библиотечке грађе мађарске библиотеке, то је и учињено. Наиме, један број наслова који је укоричен представља поклон Бајске библиотеке и уврштен је у фонд наше библиотеке, чиме се поново , а након више деценија, фонд мађарске књиге у нашој библиотеци значајно обогатио. Са друге стране, један број књига укоричених и увезаних у књиговезници сомборске библиотеке враћен је на располагање корисницима библиотеке у Баји. Истом приликом потврђено је учешће на конкурсу Бајске библиотеке код надлежног министарства, за откуп наслова на мађарском језику, а у вези књига које ће бити смешете у фонд Градске библиотеке Карло Бијелицки, на који начин би ова прекогранична сарадања две установе културе обезбедила принављање новијих наслова на мађарском језику који ће бити доступни корисницима.  У погледу дигитализације новина Бачка које представљају нешто више од века стару периодику коју чува Сомборска библиотека, а које су излазиле крајем 19. века и почетка 20. века овде код нас, договрено је узајамно помагање и сарадништво у скенирању, уносу метаподатака, другој електронској обради у ОЦР-у и обезбеђивање доступности на сајтовима ове две библиотеке.