Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Почиње програм стручне праксе за запослене у институциjама културе и промоциjе добрих пракси у култури Србиjе

Програм стручне праксе за запослене у институциjама културе и промоциjе добрих пракси у култури Србиjе, почиње у понедељак, 7. децембра. Програм се реализуjе као jедна од активности проjекта “Jачање институционалних капацитета и кадровских потенциjала за управљање у области културе у Србиjи”, и обезбеђуjе стипендиjе за кандидаткиње и кандидате изабране на конкурсу коjи jе траjао од 5. до 31. октобра 2009. године.Стипендиjе подразумеваjу двонедељни радни боравак (од 7. до 18. децембра) у одабраноj домаћоj институциjи културе, у коjоj ће стипендисткиње и стипендисти радити у областима коjе их наjвише занимаjу, у коjима желе да се даље усавршаваjу и у коjима jе институциjа-домаћин постигла изузетне резултате у досадашњем раду. Стипендиjа покрива трошкове пута, смештаjа и дневница.Главни циљ програма jе да се на директан начин омогући преношење знања и искустава домаћих институциjа и организациjа у култури онима коjима jе то знање наjнеопходниjе и коjи имаjу наjвише мотива да се даље професионално усавршаваjу. Специфичност програма jе и у томе што jе за сваку кандидаткињу / сваког кандидата направљен програм у складу са њеним / његовим претходним искуствима и жељеним правцем даљег професионалног усавршавања и развоjа. Други циљеви су успостављање сарадње и размене између организациjа унутар Србиjе, као и децентрализациjа и подршка професионалном развоjу кадрова у култури. Проjекти сарадње проистекли из овог програма биће посебно подржани од стране Министарства културе.Институциjе домаћини су: Jугословенско драмско позориште, Битеф Театар, Народна библиотека Србиjе, Градска библиотека Сомбор, Архив града Београда, Културни центар Београда, Народно позориште, Музеj савремене уметности Воjводине, Културни центар Реx, Центар за културну деконтаминациjу, Музеj историjе Jугославиjе, Библиотека града Београда и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. Гост Сомборске библиотеке биће Александар Вукаjловић из Народне библиотеке “Владислав Петковић Дис”, Чачак.