Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Откуп публикација - Министарство културе и информисања

На основу решења о додели средстава издавачима, дистрибутерима и ауторима, Министарство кулуре и информисања Републике Србије откупило је издања, а по потраживањима свих јавних, матичних и општинских библиотека у Републици Србији. На расписаном конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2016. годину у обзир су узета само издања из 2015. године. Према томе, издавачи у Репубици Србији, било установе попут библиотека и културних центара, било приватне издавчке куће понудиле су своја актуелна издања, док су одељења за набавку и обраду библиотечке грађе при јавним библиотекама бирале наслове које желе уврстити фонд, а у оквирима додељених финансијских средстава за откуп.  Када је реч о траженим издањима јавних библиотека, завода и културних центара, одабрано је само 23 различита издавача оваквих државних установа, међу којима је Градска библиотека „Карло Бијелицки“ у Сомбору при самом врху у износу средстава која ће приходити продајом својих публикација другим библиотекама, уз финансирање министарства. Сомборска библиотека ће у откупу министарства приходити 80.910,00 РСД што представља висок износ када се узме у обзир да је просечна цена једне продаване књиге око 300,00 РСД. Укупно је продато 267 примерака књига. Ово представља одређену потркепу добром одабиру онога што публикује установа, а што би било од значаја и у другим срединама које ће имати прилику неке од наших наслова понудити читалачкој публици широм Србије. Као пример разлике у издавачкој продукцији и потражњи наслова навешћемо да Новосадска библиотека је приходила 23.000,00 РСД, Крагујевачка 17.000,00 РСД, Смедеревачка 16.000,00 РСД а да по броју различитих наслова у откупу опет Сомборска библиотека предњачи. Министарство је откупило 8 издања наше најстарије установе културе у граду, међу којима је најтраженија књига проф. др Тихомира Петровића Иво Андрић о сиротињи која ће отићи у 107 библиотека, затим Основно начело аутора Лазе Костића коју је тражило 50 библиотека, а међу траженим издањима је и документарни филм Домети: 40 година.Откупом који финансира Mинистарство пружа се помоћ јавним библиотекама у Србији које деценијама у назад немају довољно средстава за прибављање нове библиотечке грађе, те се раскорак између могућности локалних самоуправа да обезбеде довољно средстава, са употребом сопствених средстава уз донације и поклоне грађана и других установа на овај начин обезбеђује набавку прописану у Правилнику о националним стандардима у библиотечко-информационој делатности. Сомборска библиотека тако успева да обезбеди сваке године око 5.000 нових публикација које за сада редовно обогаћују вредан фонд од преко 360.000 издања.  Средства добијена од Министарства усмерена су ка издавачкој делатности, те ће и овај износ бити придружен суми потребној за припрему и објављивање Историје Сомбора у редакцији пок. академика Симе Ћирковића, који је још осамдесетих година окупио стручан тим који је писао историју Сомбора, а рукопис који постоји чекао је 30 година на актуелизацију. Имајући у виду да је реч о рукопису сачињеном од стране  тада најрепрезентативнијих врсних историчара и познаваоца истраживане области, представља најсадржајнији текст о историји Сомбора. Рукопис је најзад могуће уредити и уобличити у једну опширнију историју Сомбора, наравно уз стручну помоћ наших завичајних историчара и професора универзитета.