Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

ЉУДИ ЉУДИМА

Представници Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и Сомборске библиотеке Јасна Миљеновић, Свјетлана Нешић, Миљана Зрнић и Горана Копоран почетком септембра договорили су у Даљу учешће у пројектима ИПА. Прекогранични програм Хрватска-Србија – Људи људима заједнички је пројекат размене културне сарадње и подразумева остваривање програма културе валоризовањем нових као и примерима добре праксе, како би се развила регионална мрежа институција усмерених ка културној интеракцији.Партнери у пројекту су: Градска библиотека Карло Бијелицки, Национална служба за запошљавање – Филијала Сомбор, Секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Нови Сад, Културни центар Лаза Костић, а под окриљем Подузетничког развојног центра партнери из Даља су Народна књижница Даљ, Општина Ердут, Културни и знанствени центар Милутин Миланковић и Основна школа Бијело Брдо.