Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Легати и библиотеке целине

Народна библиотека „Вук Караџић“ из Крагујевца објавила је зборник Десетог стручног скупа Заједнице матичних библиотека „Легати и библиотеке целине". На 376 страна садржано је 30 стручних радова 42 аутора - библиотекара јавних и универзитетских библиотека, са пописом легата и библиотека целина у регистрима Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду и Народне библиотеке Србије.У зборнику је објављен рад сомборских библиотекара „Сомборски легати", у ком су представљени легати Кароља Вертешија, Милене и Богдана Џувера, Радивоја Додића, Радивоја Стоканова, Јакоба Келша (Бездан), Смиљке Куруцић Генгелацки (Стапар), Амалије Сулавер Раич (Бачки Моноштор) и библиотека целина Петра Коњовића.