Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Лазина Е-читаоница

Промоцијом књиге за децу Седмо краљевство Гордане Тимотијевић у четвртак 15.05.2014. године, отворена је нова Лазина Е-читаоница у згради Градске библиотеке Карло Бијелицки (Краља Петра И број 11) у Сомбору. Просторија величине 70 м2 опремљена је са двадесет читалачких места и wireless конекцијом, климатизована и прилагођена за потребе читања дневне штампе, и друге литературе, као и за одржавање мањих окупљања, трибина, предавања, састанака и дискусија. Непрофитни сектор, удружења и организације могу да користе Е-читаоницу без надокнаде, у договору са библиотекарима. Читаоница је уређена и опремљена током 2013. и 2014. године средствима из Буџета Града Сомбора намењених Библиотеци и, али и највећим делом из сопствених средстава ове установе културе.