Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Лаза Костић: The Basic Principle - A Critical Introduction to General Philosophy

Градска библиотека Карло Бијелицки и Српска читаоница Лаза Костић у Сомбору суиздавачи су књиге аутора Лазе Костића, под називом The Basic Principle-A Critical Introduction to General Philosophy. Наиме, у току прошле године објављено је ово издање на српском језику, а оно планирано, реализовано је управо сада са овим преводом у Едицији Баштина. Проф. др Предраг Чичовачки, предавач на универзитету Holy Cross у Сједињеним Америчким Државама најзаслужнији је за реактуелизацију овог филозофског списа Лазе Костића, као што је и својим преводом учињеним заједно са Хајди Надом Грек (Heidi Nada Grek) допринео приступачности Костићевог дела најширој читалачкој публици. Поред професора Чичовачког који је написао предговор издању, у књизи је и поговор проф. др Саше Радојчића. Предраг Чичовачки биће у Сомбору у току маја месеца текуће године када овде долази са колегом, српским писцем, Владимиром Пишталом који ће узети учешће у пригодној књижевној вечери у организацији сомборске библиотеке. Превод овог дела биће доступан и у САД управо агитацијом и залагањем нашег суграђанина Чичовачког, што представља значајан допринос видљивости, приступачности и разумевању дела једног од најпознатијих српских писаца, Лазе Костића.