Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

КОВЧЕЖИЋ

По споразуму са представницима Вукове задужбине Градска библиотека Карло Бијелицки у Сомбору један је од суиздавача фототипског реиздања значајног дела Вука Стефановића Караџића под називом Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона (често скраћено Ковчежић) објављеног 1849. године у Бечу. У Ковчежићу, Вук пише о Србима православне, муслиманске и римокатоличке вере и о њиховом начину живота, обичајима, матерњем језику (српски језик), историји и сл. У Ковчежићу се налазе и два текста која је Вук написао за једну ранију своју књигу, Црну Гору и Црногорце, али пошто их није објавио у њој, штампао их је у Ковчежићу. То су текстови Бока которска и Срби сви и свуда, које је писао још 1836. године. Вук је Србима називао све којима је матерње наречје било штокавско. Срби сви и свуда је назив студије Вука Стефановића Караџића из XИX века, у којој је он изнео тада позната знања о пореклу Срба, земљама у којима Срби живе, вероисповестима које су код Срба присутне, као и о српском језику. Ово поновно издање Ковчежића које подржава и сомборска библиотека сада након изласка из штампе у одређеном тиражу биће присутно и у нашој библиотеци, а ова наша најстарија сомборска установа културе потрудиће се да је као поклон преда свим школским библиотекама западно-бачког управног округа. Огранак Вукове задужбине у Сомбору уприличиће промоцију Ковчежића објављеног половином деветнаестог века, а сада фототипски реиздатог, актуелизованог, а свакако значајног за српску историју, језик и писмо. Огранак Вукове задужбине у Сомбору у фебруару месецу текуће године представиће грађанима овај спис Вука Стефановића Караџића промоцијом која ће се одржати у Српској читаоници Лаза Костић.