Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Конкурс Заштитника грађана за најбољи есеј о људским правима

У жељи да подстакне веће ангажовање грађана у унапређењу људских права и побољша разумевање положаја различитих маргинализованих група у друштву, Заштитник грађана Републике Србије расписује наградни конкурс за студенте и новинаре за најбоље есеје на тему права особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, ЛГБТ особа, као и остваривања родне равноправности. Есеј треба да анализира: положај у друштву једне или више маргинализованих група, односно особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, ЛГБТ особа као и (не)равноправност жена и мушкараца и да понуди идеје и предлоге за унапређење њиховог положаја и остваривања права На конкурс се могу јавити новинари (запослени у медијској кући/редакцији или слободни новинари) и студенти (додипломци, свих факултета) Правила конкурса текст са којим се конкурише мора бити нов, односно да није раније објављиван текст може бити теоријски, аналитички, опис и коментар неког примера добре праксе, искуствени и др. текст сме да има највише 12000 карактера са проредом Начин пријављивања аутор приликом конкурисања мора да нагласи да ли је студент или новинар и наведе следеће податке: име и презиме, адресу становања и град, број телефона, и-мејл адресу, као и назив медијске куће/редакције у којој ради, односно назив факултета и групе/одељења и годину студија. текстови могу да се шаљу редовном (Делиградска 16, 11000 Београд) или електронском поштом ( zastitnik@zastitnik.rs). Штампани текстови морају бити куцани (текстови писани руком се неће разматрати). Уколико се текст шаље електронском поштом, у наслову поруке (subject) мора да стоји „За конкурс за људска права“, а сам текст мора бити у прилогу поруке (attachment). Рок за достављање текстова је 10. мај 2014 године. Додела награда стручна комисија за оцену текстова ће изабрати по три најбоља текста у две категорије (за новинаре и за студенте). најбољи текстови ће бити објављени у дневним новинама/недељницима, и на сајту Заштитника грађана, а аутори награђени таблетом. резултати конкурса (имена аутора шест најбољих текстова биће објављени на сајту Заштитника грађана током јуна месеца). приспели текстови се не враћају. награде ће бити уручене на посебној церемонији крајем јуна месеца. *Заштитник грађана спроводи ову активност уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке Делиградска 16, 11 000 Београд Телефон: 011 2068 100 Факс: 011 2068 182 zastitnik@zastitnik.rs www.zastitnik.rs особе за контакт: Владимир Јовановић 064/8768 564 ( vladimir.jovanovic@zastitnik.rs) и Светлана Вукомановић 064/8768 586 ( svetlana.vukomanovic@zastitnik.rs). Тел. 2068 134