Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Конференција библиотека чланица Cobiss регионалне мреже

У Институту информацијских знаности (IZUM) у Марибору одржана је (27−29. новембра 2018. год.) редовна конференција библиотека чланица COBISS регионалне мреже.

На COBISS конференцији предочени су значајни садржаји у глобалној библиографско информационој  мрежи. Истакнут је значај ширења мреже, као и бројне користи укључивањем школских библиотека у COBISS систем.

Развојни тим ИЗУМ-а, са представницима националног центра НБС,  у оквиру даљег унапређивања сарадње,  ускладио је детаље у вези са преласком на каталогизацију са нормативном контролом, планираном за почетак 2019, као и наставак активности на едукацији библиотечко-информационих стручњака, односно подршци и прихватању иновација у информатичкој инфраструктури.

У делу скупа посвећеном представљању извештаја националних центара приказани су резултати  COBISS Србија тима у периоду између две конференције.

Из сомборске Библиотеке, као чланице COBISS регионалне мреже, учествовала је Верица Сладојевић, дипл. библиотекар-информатичар.