Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

КЊИГЕ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Градска библиотека Карло Бијелицки обавила је набавку књига на мађарском језику захваљујући финансијској помоћи Националног савета мађарске националне мањине у износу од 200.000 динара.  Купљено је 242 књиге на мађарском језику, односно 100 наслова. То су дела популарне књижевности и књиге за децу страних и мађарских аутора, дела заступљена у школској лектири, као и референсна литература. Избор је разноврстан и одговара различитим групама корисника. Књиге су изабране на основу разговора са запосленима у одељењима у којима се користи мађарски фонд, који су упућени у захтеве читалаца. Након каталошко-библиографске обраде књиге ће бити доступне корисницима Библиотеке у градским одељењима – Позајмном и Дечјем, као и одељењима у огранцима Телечка, Дорослово, Бездан и Светозар Милетић. У складу са одредбама уговора о помоћи склопљеним између Националног савета мађарске националне мањине и Библиотеке књиге ће бити обележене печатом Националног савета мађарске националне мањине. Поводом ове значајне набавке књига на мађарском језику, у среду 4. фебурара на Научном одељењу Библиотеке, одржана је конференција за штампу којој су присуствовали Јосип Слако, представник Националног савета мађарске националне мањине, Атила Прибила, помоћник градоначелника за месну самоуправу, Наташа Плавшић, руководилац Одељења за набавку и обраду библиотечко-информационе грађе и Ангела Визи, књижничар на Позајмном одељењу. На конференцији је истакнут значај сарадње Библиотеке и организација и удружења мађарске националне мањине као и библиотека из Мађарске приликом попуњавања фонда на мађарском језику.