Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Седамнести  наслов у оквиру акције Књига недеље

Седамнести  наслов у оквиру акције Књига недеље је Односи са јавношћу и комуникација у локалној управи и јавним службама Џон Брауна, Пет Година и Венди Морана  из Цлиове едиције Маркетинг & менаџмент. Превео са енглеског Павле Бобић.

Џон Браун, Пет Годин и Венди Моран пружили су нам детаљан, промишљен и пријемчив водич кроз једну од најизазовнијих области праксе у којој се захтевају непрестана одговорност и транспарентност у раду. Књига Односи с јавношћу и комуникација у локалној управи и јавним службама почиње представљањем историјског контекста и приказом мапе промена од службе која је била сконцентрисана на односе са медијима, до службе која се почетком новог миленијума преусмерила на корпоративне комуникације са стратешким плановима везаним за репутацију општина, мењање културе, утицај на политичка кретања и односе са медијима. Овако постављена платформа омогућила је ауторима да дају општи преглед у погледу начина на који савремени тимови за односе са јавношћу и комуникације треба да буду структуирани, при чему се истиче потреба за апсолутним професионализмом уз изузетно излагање о способностима стручњака и указивање на начине на које може да се измери њихов учинак. Поглавља која су усмерена на практичне примере садрже теме попут комуникације са грађанима и „корисницима“, односа према запосленима, медијима уопште и друштвеним медијима, те кризним комуникацијама и креирања ефективних кампања. Размотрен је и читав низ нових и све битнијих тема које се данас појављују попут, партнерске сарадње и изазова који је прате, брендирања локалних заједница, као и промоције локалних места (насеља, заједница).

Аутори излажу материју на стручан и изузетно зналачки начин, будући да су и сами били укључени у рад локалних управа. Наведене су бројне, разноврсне и корисне студије случајева које пружају смернице за рад, а неке од њих допуњене су визуелним материјалима чиме су посебно истакнути најважнији закључци. Текст обилује табелама и илустрацијама што помаже у наглашавању, сумирању и усвајању материје, док су цитати којима започиње свако поглавље прикладни и информативни. Све то, у комбинацији са контролним листама и кључним речима које заокружују свако поглавље, сажима сваку лекцију на језгровит начин погодан за памћење. 

 

Односи са јавношћу и комуникација у локалној управи и јавним службама Џон Брауна, Пет Година и Венди Морана за одрасле сомборске библиотеке биће изложена од 02. до 08. јула2018. године.