Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Књиге на кућну адресу

Библиотечка услуга намењена особама старије животне доби, особама које су слабије покретне или непокретним лицима.

Програм пружања подршке у кућним условима  тако што  се књиге носе на кућну адресу. Идеја је да особама које  су слабије покретне, непокретне и везане за кућу омогући приступ нашем фонду и обезбеди  несметана позајмица грађе.

Ова група грађана је у потпуности ослобођена плаћања чланарине. На кућну адресу се одлази два пута месечно, четвртком, враћају се  књиге и доносе нове. Путем телефона или интернета,  корисници су у могућности да поруче грађу коју желе да позајме, да провере да ли је поседујемо итд.

Сем ношења књига на кућну адресу грађана књиге се носе и у Геронтолошки центар Сомбор. 

Улога библиотеке у процесу унапређења положаја старијих - од активног старења у смислу учења и даљег наставка учешћа у животу до побољшања квалитета живота, може бити велика,  што се истиче у ИФЛА и АЛА смерницама. Потребно је указати на специфичности ове групе корисника и представити различите начине и видове рада са тим корисницима, засноване на теорији и позитивној пракси.

Све информације  се могу добити сваког радног дана од 7:30 до 19:00.
Контакт телефон: 025 451 510
Контакт особа:  Жана Гњатовић
Одлазак на кућну адресу другог и четвртог четвртка у месецу.