Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Једна песма - херменеутички изгреди Саше Радојчића

Издавачка делатност Градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору богатија је за још један наслов. Реч је о књизи Саше Радојчића под називом Једна песма - херменеутички изгреди. „Једна по једна песма и покушај тумачења, без претходног плана, и настала је, готово неприметно, ова књига, готово сама од себе, готово ненамерно, али не и случајно“,  како то Радојчић наводи у Предговору, даље појашњавајући да текстови који чине ову књигу јесу мали херменеутички изгреди који нарушавају вечни мир песничког текста, и тиме му чине добро. За настанак књиге аутор је навео да је добио подстицај од Милете Аћимовић Ивкова, који је предложио да за Књижевни магазин отпочне писање кратких интерпретација песама наших савременика. „Те минијатуре“, пише Радојчић, „које чини релативно кратка песма и око двадесет редова дописивања уз стихове, последњих неколико година појављивале су се на претпоследњој страници часописа, управо под насловом Једна песма.“ Радојчић наводи да „песма пита, тумачења одговарају, колико које уме и хоће“, али не искључује могућност да неким читаоцима сасвим довољно буде читање песама, али не и тумачења дописаних уз њих. Збирка садржи песме Алека Вукадиновића, Војислава Деспотова, Слободана Зубановића, Саше Јеленковића, Бојана Јовановића, Војислава Карановића, Радмиле Лазић, Мирослава Максимовића, Томислава Маринковића, Братислава Милановића, Србе Митровића, Живорада Недељковића, Миодрага Павловића, Милутина Петровића, Борислава Радовића, Александра Ристовића, Љубомира Симовића, Симона Симоновића, Драгана Стојановића, Новице Тадића и Јована Христића. За уредника је потписан Владимир Јерковић, опрему и прелом је урадио Дејан Подлипец, а књига је штампана у 300 примерака.