Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Између ера: од капитализма до демократије Албиона В. Смола

Пред поштовану читалачку публику, сомборска библиотека  је у преводу учинила допступном другу значајну књигу аутора Албиона В. Смола, оснивача прве катедре за социологију у САД. У поговору проф. др Срђана Шљукића, у првој преведеној књизи овог социолога на српски језик Адам Смит и модерна социологија, у издању Градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору, професор Шљукић је наменио простор и за аутора. Наиме, а имајући у виду да је многима и само име Албиона Смола било непознато или, вероватније, недовољно познато, професор се потрудио и обезбедити читаоца са појединим биографским подацима. Када је реч о овом преводу књиге под називом Између ера: од капитализма до демократије, важно је истаћи да су и ову књигу превели Атила Сабо и Владимир Јерковић, да је потоњи и уредник издања те да се уз библиотеку као суиздавач овде појављује и Српско социолошко друштво, што представља пример квалитетне сарадње и суиздаваштва које библиотека чини са циљем најбољег могућег пласмана књиге.

``Овога пута реч је о роману, жанровски посматрано, објављеном 1913. г. Ради се о сасвим другачијем тексту за превођење када га упоредимо са првим преводом, далеко захтевније штиво које је превођено и редиговано у последње две године, како бисмо се осмелили пред читаоце, али и стручну јавност, изаслати нову књигу у Едицији Константин, едицији у којој се сваке године објави једна књига превода, а што представља још једну специфичност и јединственост која је постала обелжје наше библиотеке посматрано на републичком нивоу. Овај роман је вишеслојан и сликовит, али приметиће читалац, и на веома добро осмишљен начин конципиран, да кроз визуру појединаца, савременика, представи управо оно из наслова: између ера. Тематика је и данас више него актуелна, прожета личним судбинама, бројним дијалозима, интроспекцијама ликова и подела које неминовно, као да је реч о сили самог кретања човечнога у човечанству, долазе и мењају, а како у роману то јесте јасно, испрва – променама унутар појединаца`` , пише у Уводној речи уредник и један од преводиоца Владимир Јерковић.

У Поговору проф. др Срђана Шљукића исцрпно су дате анализе и разматрања међу којима издвајамо да ``пробелм који је Смол поставио, а који се тиче напетости која постоји између капитализма и демократије, данас је врло актуелан. Могуће је да се он надао да ће демократија у овом спору надвладати и да ће схватање да је једина сврха капитала да се непрестано увећава бити потиснуто. Супротно његовим очекивањима, последњих неколико деценија смо сведоци тријумфа капитала над радом и демократијом, тријумфа који се у идеолошкој сфери појављује као доминација (нео)либерализма. Такозвани `реални социјализам` је одавно скршен, улога синдиката бледи, радничку класу све више замењује прекаријат, сачињен од људи несигурног запослења и ниских примања. Наше време сведочи и побунама против оваквог стања, побунама које нису више питање поделе на политичку левицу и десницу, али јесу питање сукоба између међународног капитала и националних снага. Упозорења Албиона Смола, као и његово указивање на могућа решења постојећих противречности, треба у овим борбама још како да буду узета у обзир.``

Дакле, поред штрајкова, синдикалне борбе, рада управних одбора великих компанија, увида у суштину поделе у том времену и на том простору, поред маестралног приказа високе друштвене класе индустријалаца Америке тога времена, ми сазнајемо много више тога, имамо прилику упоредити доба, разумети суштину поделе која постоји у том специфичном капитализму за којег г. Грејем, вођа радничког покрета у роману, каже да је он тај злодух, док за сам капитал тврди да је основа сваке здраве демократије.

Објавивши преводе два капитална дела Албиона Смола, суиздаваштвом са струковним удружењем социолога на државном нивоу, библиотека покушава учинити свој невелик допринос овом јединственом едицијом превода у којој су већ објављене 4 књиге док поред тих превода у последњих пет година библиотека јесте објавила и два двојезична издања српско-мађарско, као и два издања из историје града на српском и енглеском језику. Преведени роман Између ера: од капитализма до демократије у предстојећим јесењим и зимским месецима очекује представљање у суорганизацији са Српским социолошким друштвом.