Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Издавачки план Библиотеке за 2017. годину

Издавачки савет Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору, на састанку одржаном 4. новембра 2016. године, којим је председавао дипломирани компаритивиста и библиотекар Горан Малбаша, руководилац одељења за стручну литературу и референсну збирку, донео је одлуку и усвојио је издавачки план Библиотеке за 2017. годину. Није нескромно нагласити да одлука и одабир 16 публикација које Библиотека планира да објави у наредној години, поред бављења основном делатношћу, сврстава сомборску библиотеку и у професионално озбиљну, квалитетну и угледну издавачку установу. О томе сведоче и бројни прикази и рецензије наших наслова објављени у српској периодици. Међу одабраним насловима за објављивање, поред већ устаљених свакогодишњих едиција (Голуб, Сомборска баштина, Константин) и издања везаних за сталну књижевну манифестацију Вељкови дани (Вељкова Голубица, зборник саопштења Вељкових дана, конкурс Голубић, Венац Лазе Костића) Библиотека, ради на припреми књиге Историја Сомбора: књига прва. Ова идеја ће бити реализована  у сарадњи Града Сомбора, Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ и Историјског архива Сомбор.Наиме, још осамдесетих година двадестог века, на иницијативу градских отаца, покренут је пројекат који је окупио  велика имена историјске науке. У редакцији академика Симе Ћирковића, уз расподелу посла на већи број других зналаца и истраживача, користећи велики део доступних извора, објављених и необјављених, оних у архивима и библиотекама у држави као и у иностранству, писана је историја нашега града.               Приликом једне од посета Историјском архиву у Сомбору, директор Бранислав Ћурчић је упутио Владимира Јерковића, директора библиотеке, на овај текст, да би потом све куцане странице и остали прилози били дигитализовани. Овај обимни и исцрпни материјал вероватнио представља најозбиљнији и најобимнији приказ историје града Сомбора и околине уз најтемељнији приступ и импозантан научни апарат који тексту даје научну веродостојност и сведочи о богатству историјских података, а када је реч о нашем граду. Град са оваквом историјом заслужује овакву детаљну историју писану од стране академика, професора универзитета и најупућенијих и било је потребно неких тридесет година да се приступи плану објављивања ових радова. Приређивања текста за ову књигу прихватили су се др Милош Петровић и Владимир Јерковић, док ће најзначајнијим сомборским завичајним историчарима бити понуђено да напишу рецензију или поговор како би књига била што комплетнија, а сагледавање приређених списа што стручније проверено и веродостојно пренесено у прелому књиге о којој је реч. Део саджаја књиге је у периодици већ објављиван, а када је реч о писањима Антала Хегедиша, Симе Ћирковића, док је међу писцима већих порција историје и академик Славко Гавриловић, али и други који су прилагали своја писања и истраживања како бисмо добили и опис географских карактеристика и многе друге делове који чине ову компактну и садржајну целину прве књиге Историје Сомбора. У писању ових ауторитета у историјској науци нема места произвољности, примењиван је научни метод, а бирани подаци, на наупечатљивији начин сведоче о историји нашег града.Приређивајући ово издање Петровић и Јерковић наилазили су на бројне податке и описе који заиста приказују поприлично прецизно нарочито одређене периоде, какав је онај након установљења статуса Слободног краљевског града.