Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Душкo Новаковић Право на конфете

Нова књига у изадњу Градске библиотеке Карло Бијелицки и УГ Раванградско пролеће, трећа књига у  библиотеци Венац Лазе Костића је  збирка поезије Душка Новаковића Право на конфете. 

Душко Новаковић је рођен у Подгорици, школовао се у Македонији, Црног Гори и Србији, а студирао је југословенску и светску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Аутор је више од двадесет збирки поезије и сачињена су три избора из његове поезије Сећање на прве љубави, Забава за утучене, Чему вика. 
Добитник је многих значајних награда и признања, неке од њих су: Милан Ракић, Млада Струга, Бранко Миљковић, Змајева награда, Дисова, Васко Попа, Десанка Максимовић и Венац Лазе Костића награда Градске библиотеке Карло Бијелицки и УГ Раванградско пролеће, која се додељује у оквиру манифестације Дан Лазе Костића. 

Новаковић је разноврстан песник. И кад нас води између призора социјалне стварности, он у њима увиђа ситуације које обично измичу нашем погледу. 
Гојко Божовић: Ноћни будник (О сугестивности апела у поезији Душка Новаковића)

Песме Душка Новаковића иду у врх данашње српске неоверистичке поезије можда и зато што су успеле да језички инвентивно хармонизују све регистре песничке скале. У њима иронија, гротеска, патетика, очај, хумор долазе у стање истовременог деловања и једно другом не сметају. Напротив, помажу се, па излази да Новаковићева песма почива на том магичном, једва замисливом укрштају. Заиста, штима некако. 
Михајло Пантић: Душко Новаковић: апологија обичности