Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Домети 190-191

Двоброј 190-191 часописа за културу „Домети” уредили су Саша Радојчић, Тамара Бабић и Бранислав Живановић, док је главни уредник Драган Бабић.


Рубрику Темат посвећену Воја Чолановић приредила је Јелена Журић. У рубрици су објављени радови: На стогодишњицу рођења воје чолановића (1922–2014) ауторка Јелена Журић, есеј Воје Чолановића На сафарију са хаубицом или реч-две о стратегији претеривања у америчком новом роману, Воја Чолановић, О опстанку и бивству: дневнички записи 1942–1945, (РТС Издаваштво,2022, приредила Јелена Журић) ауторке Владиславе Гордић Петковић и текст Сјећање на воју чолановића, аутора Берислава Благојевића.

У рубрици Датум објављено је десет песама Радомир Андрића добитника награде Венац Лазе Костића, као и његова беседа манифестацији Дан Лазе Костића, приликом уручења награде,Лаза Костић Утемељивач модерне српске поезије. Објављена је и беседа Обрaћaњe пoвoдoм дoдeлe нaгрaдe „Вeљкoвa Гoлубицa” Радослава Петковића, на књижевној манифестацији Вељкови дани 2022.

У рубрици Реч објављена је поезија и проза Милана Мицића, Сунчице Радуловић, Уроша Котлајића, Миле Дракулић, Милоша К. Илића, Павла Зељића, Ружице Кљајић, Сање Јовић, Далибора Томасовића, Тање Милутиновић и Маријане Чанак.

У рубрици Споне  објављене су приче Стјуарта Дајбека у преводу Алена Бешића и Пут срца М. Джона Харисона, oдлoмaк из истoимeнoг рoмaнa кojи ћe сe ускoрo пojaвити у издaњу Чaрoбнe књигe (прeвeo сa eнглeскoг Дaркo Tушeвљaкoвић). У рубрици Есеј објављени су текстови Гојка Божовића Вaгa свeтa и тeрeт свeтa: пoeзиja и филoзoфиja Душaнa Мaтићa, Јане Алексић Поетско трансцендирање и понирање Ђорђа Нешића, Јасмине Врбовац Књижeвни рeди мejд (ready-made) о књизи Скoта Aбoта и Жaрка Рaдaкoвића: Књигa o приjaтeљству (Лaгунa, Бeoгрaд, 2022), Бранка Ћурчића Истина у прози о књизи Срђaна В. Teшина: Moкринскe хрoникe (Aрхипeлaг, Бeoгрaд, 2021), Жарка Миленковића Општa мeстa нaших живoтa о књизи Пeтра Maтoвића O сaдaшњoсти и сeдaтивимa (Културни цeнтaр Нoвoг Сaдa, Нoви Сaд, 2021), Емилије Вучићевић Из даљине, али проговорити о књизи Селме Асотић: Реци ватра (Раштан издаваштво, Београд; Buybook, Сарајево, 2022), Браниславе Васић Ракочевић Умeтнoст нa тoчкoвимa о књизи Mилaна Tрипкoвића: Клуб истинских ствaрaлaцa (Fabrika knjiga, Beograd, 2022) и Јелене Лалатовић Интимна хроника једне револуције о књизи Марјана Чакаревића Повест о телу (Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2021).

У рубрици Боја и облик објављен је текст Татјане Смиљанић Причa o jунaку „бeз лицa”.

 

Издaвaњe oвoг двoбрoja Дoмeтa пoмoгли су Грaд Сoмбoр, Mинистaрствo културe и инфoрмисaњa Рeпубликe Србиje и Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa културу, jaвнo инфoрмисaњe и oднoсe сa вeрским зajeдницaмa.