Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА

Дигитализација и комуникација је пројекат Градске библиотеке Карло Бијелицки за који је Национална служба за запошљавање одобрила средства за ангажовање пет лица средње стручне спреме на три месеца. Ангажовани су обављали послове обраде скенираних страница, креирања и уноса у базу података, те послове маркирања и израда база: наслова текста, аутора и именског регистра. Дигитална збирка Градске библиотеке обогаћена је са 10.000 дигиталних страница часописа Голуб, новина Глас народа, Наше новине, Родољуб и Сомборске новине. Још једном захваљујемо ангажованим лицима на изузетном учинку, уз жељу за новим заједничким записима.