Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Часопис Библиотекар

Градска библиотека Карло Бијелицки у Сомбору у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије, заједницом струковно повезаних појединаца на нивоу Републике Србије остварила је веома важан подухват. Наиме, реч је о томе да Библиотекарство друштво Србије јесте издавач научног часописа Библиотекар. Први број овог часописа покренут је још 1948. године, а у 2015. години бележи 67 година дугу традицију излажења. Управо у прошлој години струку, односно часопис и нарочито поменуто друштво задесили су одређени проблеми, те Библиокарско друштво Србије није било у стању да одштампа долазећи двоброј 1-2 (2015). Разумеваући важност задржавања редовног излажења часописа са циљем да се одржи на одређеној позицији у листи категорисаних научних часописа коју сваке године предстaвља Министарство културе и информисања Републике Србије, сомборска библиотека је саучествовала у припреми и објављивању штампаног броја у тиражу од 200 примерака,  узевши активну улогу у очувању континуитета нашег најважнијег стручно-научног часописа са дугом традицијом наша је библиотека показала разумевање и схватање важности даљег обављања редовне издавачке делатности Библиотекарског друштва Србије када је реч о часопису за којег пишу многи из струке, универзитетски радници и у којем се нова сазнања из библиотечко-информационе делатности чине приступачнима свима којима је то интересовање, посао или избор студирања.