Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Библиотекарско друштвo Србије

Решењем министра културе и информисања од 14. јануара 2019. године Библиотекарском друштву Србије утврђен је статус репрезентативног удружења у култури за библиотечко-информациону делатност за територију Републике Србије.

Ово је велика вест за библиотечко-информациону делатност и библиотекаре у Србији, јер је успешно окончана вишегодишња иницијатива БДС за признавање репрезентативног статуса, укључујући и покушаје претходних управа БДС да се призна значај удружења библиотекара које постоји и ради још од 1947. године.

***

У понедељак, 25.02.2019. год. у Народној библиотеци Србије одржана је Скупштина Библиотекарског друштва Србије, прва у овој години. Седници су присуствовале Наташа Плавшић и Анђелија Пругинић као представници   подружнице за Западнобачки округ.

Дневни ред Скупштине:

Верификација мандата делегата Скупштине у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије.

  1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 23. фебруара 2018. године
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и подружница БДС у 2018. години
  3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2018. годину
  4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2019. години
  5. Одржавање Изборне скупштине БДС у 2019. години
  6. Текућа питања

Пoред наведених тачки дневног реда предложен је и текст  за усвајање ЕТИЧКОГ КОДЕКСА  библиотекара Србије, који је од великог значаја за библиотеке као институције, библиотекарство као професију и библиотечко–информационе делатности уопште за образовање, науку и културу.

Важно је навести и то да је у Сомборској библиотеци у петак, 22.02.2019. одржана Скупштина подружнице за Западнобачки округ и да су одабрани нови представници подружнице у Библиотекарско друштво Србије. То су библиотекари из Сомбора - Наташа Плавшић, Марина Брња и Анђелија Пругинић, затим Бранка Вејин из апатинске библиотеке и Биљана Златковић из библиотеке у Оџацима.