Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Бебитека

Нови БЕБИТЕКА пакетићи, у којима се налазе: књиге, породична чланска карта за годину дана, паковање пелена и влажних марамица, спаковани су за проворођеног дечака и прворођену девојчицу у марту и за њихове мајке.

*Акцију БЕБИТЕКА Градска библиотека „Карло Бијелицки“ организује у сарадњи са компанијом „Синагога“ д.о.о. из Сомбора и Општом болницом „Др Радивој Симоновић“.

Зашто је важно читање прича са децом од најранијег узраста

1. Подстицање развоја говора и језика.

Слушањем и опонашањем одраслих дете учи да говори, развија и усавршава говор, усваја језик и унапређује га кроз непрестану интеракцију са средином. Усвајајући нове речи, изразе и реченичке конструкције, дете унапређује споразумевање са околином и развија односе са другима. Говор и језик постају ослонац и средства даљег свеукупног психичког развоја детета.

2. Подстицање развоја логичког и критичког мишљења.

Заједничким читањем развијају се дететове сазнајне способности, логичко и критичко мишљење. Кроз разговор о прочитаном дете уочава узроке и последице појава и догађаја, развија вештине процењивања и образлагања.

3. Подстицање развоја стваралаштва.

Заједничко читање обогаћује унутрашњи свет детета, подстиче имагинацију и развој стваралачког, креативног мишљења.

4. Стицање вештина комуникације.

Слушањем прича, заједничким читањем и разговором о прочитаном дете се учи прецизнијем изражавању. Дете учи како јасније да изрази себе, своја осећања, доживљаје, потребе и жеље. Учи како да изрази своје ставове и мишљења, али и да прихвата и разуме и гледишта других, што води развоју толеранције. Стиче вештине решавања сукоба на прихватљиве начине.

5. Боља школска постигнућа.

Деца са којима се читало лакше и брже напредују у школи и имају боља свеукупна постигнућа. Имају развијенија интересовања, пажњу и памћење. Самосталнија су и сигурнија у себе.

6. Неговање осећања сигурности и привржености.

Заједничко време проведено у читању омогућиће детету развој осећања блискости и привржености. Омогућиће му да се осећа сигурно и безбедно. И на крају, дете ће уживати у времену проведеном са вама, а уживање ће бити обострано.

Извор: УНИЦЕФ Читање са децом https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-07/Citanje-sa-decom.pdf