Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Вељкови дани 2011

Вељкови дани 2011. : Књижевни погледи Вељка Петровића : Књижевни портрет Радована Белог Марковића : зборник саопштења / [уредник Радивој Стоканов]. - Сомбор : Вељкови дани : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2012 (Будисава : Кримел). - 145 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкови дани ; књ. 5)

Према поговору, манифестација је одржана 14-15. децембра 2011. у Сомбору. - Тираж 300. - Стр. 143-145: Наша пета реч на крају / Радивој Стоканов. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-81749-34-0 (ГБКБ; брош.)
821.163.41.09 Petrović V.(082)
821.163.41-3.09 Marković Beli R.(082)

COBISS.SR-ID 274823687