Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Вељкови дани, 2010

   Вељко Петровић есејист ; Књижевни портрет Данила Николића : зборник саопштења / [Четврти] Вељкови дани, 2010 ; [уредник Радивој Стоканов]. - Сомбор : Вељкови дани : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2011 (Будисава : Кримел). - 140 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкови дани ; књ. 4)

Према поговору, манифестација је одржана 9-10. децембра у Сомбору. - Тираж 300. - Стр. 137-140: Наша четврта реч на крају / Радивој Стоканов. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-81749-29-6 (ГБКБ; брош.)
821.163.41-4.09 Petrović V.(082)
821.163.41-3.09 Nikolić D.(082)

COBISS.SR-ID 267832839

Cobiss