Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Вељкови дани 2009

  Вељко Петровић енциклопедист ; Књижевни портрет Драгослава Михаиловића : зборник саопштења / [Трећи] Вељкови дани 2009. ; [уредник Радивој Стоканов]. - Сомбор : Вељкови дани : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2010 (Будисава : Кримел). - 119 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкови дани ; књ. 3)

Према поговору, манифестација је одржана 16-17. децембра у Сомбору. - Тираж 300. - Стр. 117-119: Наша трећа реч на крају / Радивој Стоканов. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-81749-24-1 (брош.)
821.163.41.09 Petrović V.(082)
821.163.41-3.09 Mihailović D.(082)

COBISS.SR-ID 258661383