Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

ВЕЉКОВИ дани

II Вељкови дани

Зборник саопштења

Песничко дело Вељка Петровића ; Књижевни портрет Мирослава Јосића Вишњића : зборник саопштења / [Други] Вељкови дани 2008. ; [уредник Радивој Стоканов]. - Сомбор : Вељкови дани : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2009 (Будисава : Кримел). - 177 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкови дани ; књ. 2)

Према поговору, манифестација је одржана 11-12. октобра у Сомбору. - Тираж 300. - Стр. 175-177: Наша друга реч на крају / Радивој Стоканов. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-81749-19-7 (ГБ; брош.)
821.163.41-14.09 Petrović V.(082)
821.163.41-32.09 Josić Višnjić M.(082)
821.163.41-14

COBISS.SR-ID 244590343