Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Свирала и Чарнојевићи

Трагањем до сазнања какву би књигу створио у даху, са искуством, вештином и знањем које се једино зрењем, ослобађањем од илузија, признањем касних спознаја стиче, Стојан Бербер је овим избором за књигу изабраних песама „Свирала и Чарнојевићи“ стигао до књиге коју непрестано, кроз цео стваралачки век, сам живот пише. Мисао како су међу њеним корицама можда најбоље песме, сам песник донекле пориче у песми „Епилог“: „Најлепша песма се не казује / она умире / заједно са песником“.

Расковник загонетне тишине, Давид Кецман Дако