Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Сломљени триптих

Сломљени триптих садржи три обимне приче које повезује сличан тематско-мотивски оквир и које се могу читати издвојено из целине, али и увезано, као део триптиха.То води рукопис ка жанровско-фомалном одрђењу збирке уланчаних прича, хибридног облика на граници помана и класичнезбирке кратких прича, у којој аутор понавља доминантне детаље свог наратива и сваки пут им пружа нови слој значења и упечатљивости. Његови јунаци и њихов унутрашњи свет представљају различите дилеме и проблеме са којима се суочавају људи XXI века, и стога се збирка Сломљени триптих може читати као документ о нашем времену, али и подсећање на прошлост чије нас последице и даље прате.