Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Проза о прози : фрагменти о краткој причи

Проза о прози : фрагменти о краткој причи / Давид Албахари ; приредио Драган Бабић. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки" : Вељкови дани, 2017 (Будисава : Кримел). - 338 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкова голубица ; књ. 10)

Десети Вељкови дани --> прелим. стр. - Упор. нас. стр.: Вељкова голубица; књига девета. - Тираж 300. - Стр. 5-10: Кратка прича Давида Албахарија, од фрагмента до целине / Драган Бабић. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. - Библиографија: стр. 335-338

ISBN 978-86-80878-09-6 (ГБКБ; брош.)

Садржај [по деловима]:
Први део: Предговори и поговори
Други део: Есеји и есејистички текстови
Трећи део: Разговори, интервјуи, анкете
Четврти део: Проза.
821.163.41.09-36
821.09
821.163.41.09 Албахари Д.

COBISS.SR-ID 318939911

Мића Вујичић: АЛБАХАРИЈЕВА ПОЕТИКА: СОБА ЗА МОНТАЖУ