Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Повртарство : за школу и народ

Повртарство : за школу и народ / Ђорђе Радић ; приредио Бранко Јокић. - Фототипско изд. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки" : ПСС, 2011 (Нови Сад : Тампограф). - 393 стр. : илустр. ; 22 cm

Тираж 400.

ISBN 978-86-81749-25-8
635.1/.8

COBISS.SR-ID 264309511