Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Покретни жбун

Покретни жбун : песме / Лаза Лазић ; илустровао Бранислав Мојсиловић. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2007 (Будисава : Кримел). - 154 стр. : илустр. ; 22 cm

На оба спојна листа илустр. - Тираж 500. - Стр. 153-154: Белешка о писцу и овој књизи / О. Ђ. - Речник: стр. 149-152. - Библиографија дела Л. Лазића: стр. [157-158].

ISBN 978-86-81749-14-2 (картон)
821.163.41-93-1

COBISS.SR-ID 219751943