Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

 Огледи и критике

 Огледи и критике / Тихомир Петровић. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2009 (Петроварадин : Симбол). - 249 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Регистар. - С а д р ж а ј: Увод (7-15). - Огледи (17-65): Вук и језик (19-23); Светозар Марковић и српска књижевност (24-31); Све ће то народ позлатити Лазе Лазаревића (32-38); Прича о добродушном аги (39-44); Поглед на један роман словеначког реализма (45-49); Реализам Милоша Црњанског (50-56); Ћопићева аутобиографија (57-62); Песник и дело (63-65). - Критика (67-241): Језик (69-84): Лингвистика у служби књижевне анализе : (др Душан Јовић: Лингвостилистичке анализе...) (71-77); О језику и стилу : (Јаворка Маринковић и Видан Николић: Облици изражавања и стилистика...) (77-79); Речник говора јужне Србије : (др Момчило Златановић: Речник говора јужне Србије...) (79-81); Неговати свој језик : (Миодраг Д. Игњатовић: Однос школе према језику и културној традицији средине...) (82-84). - Монографије (85-145): Српске народне приповетке и предања : (Српске народне приповетке и предања из лесковачке области, сакупио Драгутин М. Ђорђевић, приредила Нада Милошевић Ђорђевић...) (87-90); Књиге завичајних писаца : (Никола Цветковић: Све је љубав... ; Драган Радовић: Добра вода...) (90-93); Звездама повезани : (Саша Хаџи Танчић: Звездама повезани...) (93-95); Књига о Светом Сави : (Груја Петковић: Свети Сава, први српски учитељ...) (96-97); Књижевност и наука у делу Доситеја Обрадовића : (Јован Деретић: Поетика просвећивања ...) (97-101); О Вуку као књижевнику : (Слободан Ж. Марковић: Вук у књижевном трајању...) (101-107); Генеза и развој српског романа : (Јован Деретић: Српски роман 1800-1950...) (108-110); Поглед на значајно раздобље српске драме : (Васо Милинчевић: Српска драма до Нушића...) (110-115); Поетска алхемија Растка Петровића : (Зоран Чановић: Уметност Растка Петровића...) (115-118); Лирика Мирослава Крлеже : (Тоде Чолак: Лирика Мирослава Крлеже...) (119-122); У служби књижевности : (Михаило Б. Павловић, Душан А. Јањић: Француска библиографија о српској и хрватској народној поезији...) (123-125); Књига о француском писцу : (Душан А. Јањић: Позориште Рожеа Мартен ди Гара...) (125-128); Македонски роман : (Христо Георгијевски: Македонски роман...) (129-133); Драгоцено дело : (Момчило Златановић: Пољаница...) (133-135); Причање прича : (Момчило Златановић: Причам ти причу...) (136-138); Песникова биографија : (Радован Поповић: Антић њим самим...) (139-140); Песници и дипломате : (Миодраг Митић: Поете у фраку...) (141-143); Књига о књигама : (Славица Степаненко: 120 година Врањске библиотеке...) (144-145). - Антологије (147-153): Незаобилазна слика једног вида литературе : (Владимир Цветановић: Антологија косовскометохијских приповедача...) (149-151); Поезија љубави : (Стојан Бербер: Српска љубавна поезија...) (151-153). - Поезија (155-178): Поезија за читаоце и критику : (Мићо Цвијетић: Записи...) (157-159); Поетика сферног огледала : (Драган Тасић: Престо псоглава...) (159-161); Песме о сатирању и трагању : (Миомир Милинковић: Травка вечности...) (161-163); Штитоноша и сунце : (Миодраг Д. Игњатовић: Штитоноша и сунце...) (163-166); Поезија без сенки : (Миодраг Д. Игњатовић: Белег речи...) (166-168); Песме о Београду : (Миодраг Д. Игњатовић: Љиљан на Звездари...) (169-170); Љубав као највиша вредност : (Лука Крстић: Године маслачка...) (170-172); Песма за младе и зреле читаоце : (Поп Душан Ђурђев: Извођач бесних глиста...) (173-176); Књижевно дело по мери аутора и критике : (Љиљана Јањић: Кућни праг...) (176-178). - Проза (179-192): Изабрани живот : (Данило Коцић: Изабрани живот...) (181-182); Роман о срушеном хуманизму : (Данило Коцић: Изабрана тишина...) (183-189); Љубавни роман преко писама : (Милутин Ж. Павлов: Велизар и Ђурђица, огласне причице са креветом у роману...) (190-192). - Критика (193-218): Непрекидност српске књижевности : (др Слободан Ж. Марковић: Континуитети и вредности, студије о новој српској књижевности...) (195-197); Огледи и критике о српској књижевности : (Миодраг Матицки: О српској прози...) (198-199); Књига о српским ствараоцима : (Стојан Бербер: Печатници...) (200-202); Студије о књижевности : (Јован Пејчић: Облик и реч критике...) (203-204); Писци, књиге и књижевне појаве : (Миомир З. Милинковић: Бисери поетике...) (205-207); Огледи и критике : (др Цвијетин Ристановић: Огледи и прикази...) (207-209); Приповедач првог реда : (Душан Стошић: Апокрифна јеванђеља Саше Хаџи Танчића...) (209-211); Свежањ нових златних кључева : (Зорица Турјачанин: Свежањ нових кључева...) (211-213); Слово љубве : (Драгомир Радовановић: Књига о љубави...) (214-216); Ђачка сваштара : (Момчило Параушић: Моје друго ја...) (217-218). - Записи (219-241): Записи из живота : (Чедомир Мирковић: Мрак у мраку...) (221-224); Белези : (Станко Миљковић: Записи у времену...) (224-226); Легенде и предања : (Момчило Златановић: Легенде и предања...) (226-227); Белешке са путовања : (Милан Божовић: Московске приче...) (227-229); Књига о српским славама : (Љубиша Милисављевић: Домаћине, срећна ти слава...) (229-231); Лексикон писаца : (Станко Ђорђевић: Лексикон лесковачких писаца...) (232-234); Трезвена књига : (Богдан Тодоров: Безвезна трилогија...) (235-237); Приче из живота : (Верица Баторовић Божовић: Живот пише приче...) (238-239); О необичним и узвишеним темама : (Богдан Тодоров: Нишчима нич нигдино...) (240-241). - Индекс имена (243-246).

ISBN 978-86-81749-21-0 (брош.)
821.163.41-4
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 243297287