Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Огледи и критике

Из Поговора: 

Потреба за стварањем је извор животне функције сваког човека. Све што човек ради и израђује око себе, производ је његових унутарњих захтева и енергије. Уметност као свет лепоте и узвишеног је, исто тако, продукт човекових умећа и достигнућа.

***

Књига обухвата записе који су настајали током три и по деценије. махом су то радови публиковани у дневноој штампи и часописима или изговорени којим поводом. Слободније поређани по садржинском и формалном критеријуму, ређе по времену њигова настанка, они нису без неке суштинске међусобне везе.