Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

О свему ће причати Гаврило

О свему ће причати Гаврило : приче и приповетке / Радован Бели Марковић. - Сомбор : Вељкови дани : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2011 (Будисава : Кримел). - 239 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкова голубица ; књ. 4)

"Четврти Вељкови дани" --> прелим. стр. - Тираж 300. - Одлука Жирија за доделу Награде "Вељкова голубица": стр. 227-228. - Стр. 229-233: Радован Бели Марковић - приповедач другачији од осталих / Марко Недић. - Белешка о писцу: стр. 237-239. - На корицама белешка о аутору с његовом сликом. - С а д р ж а ј: Псачански венац (5-67): Ништа ми није (7-9); Mein lieber Zivorad (10-12); Од А до Ш (13-16); Живљење и мрење (17-18); Онај одозго (19); Прескакало (20-21); Ђозлуци (22); Имање и немање (23-25); Оровићеви бркови (26-28); Слобода и они тамо (29-30); Бело место (31); Клето женско (32-34); Тањир у памуку (35-37); Човек са стране (38-40); Псачанска гуја (41); Поткивање коња (42); Узвик за џабе (43-45); Како и шта (46); Ала и врана (47-49); Ницина ко цимента (50-52); Виша сила (53-54); Жалостан догађај (55-56); Ждрајина кућа (57-59); Крвати у Псачи (60-63); Ероплани (64-66); Јексери (67). - Уклета авлија (69-192): Повратак Лазара Дражића (71-81); Карабин 605593 (82-101); Читаковић против Рашковића (102-118); Швапска коса (119-125); Ћорава страна (126-130); Уклета авлија (131-134); Страшила (135-138); Вампири (139-144); Марија Манчини (145-158); Станар Мачужића куће (159-172); О свему ће причати Гаврило (173-182); Беснило (183-192). - Долап (193-224): О контрабасу мали роман (195-198); Споменик (199-203); Црни трн (204-209); Долап (210-212); Џак (213-215); Живот (216); Комшија (217); Доле шешир (218-220); Боловање (221-222); Свећа (223-224). - Додатак (225-239): Одлука Жирија за доделу Награде "Вељкова голубица" (227-228). Радован Бели Марковић - приповедач другачији од осталих / Марко Недић (229-233). Пун век, приде година / Радован Бели Марковић (234-236). Белешка о писцу (237-239).

ISBN 978-86-81749-28-9 (ГБКБ; брош.)
821.163.41-32
821.163.41.09 Marković Beli R.

COBISS.SR-ID 267828999