Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Иње на коси револуционара Стевана Коњовића

Иње на коси револуционара Стевана Коњовића / Лепосава Маширевић. - Сомбор : Библиотека "Карло Бијелицки", 1982 (Сомбор : Просвета). - 95 стр. : илустр. ; 20 цм

Кор. ств. насл.: Стеван Коњовић. - Слике С. Коњовића.

(Брош.)
329.15:929 Коњовић С.(093.3)
COBISS.SR-ID 1546247