Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Ка веку и по сомборске штампе

  Ка веку и по сомборске штампе : Галерија Атријум Библиотеке града Београда : 17-31. јул 2007. / [аутор изложбе Радивој Стоканов ; кустос изложбе Љиљана Зечев ; припрема каталога Дејан Подлипец]. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2007 (Београд : Babbler print). - 15 стр. : илустр. ; 24 cm

Кор. насл. - Тираж 303. - Стр. 1-15: Прелет над прошлости сомборске штампе / Радивој Стоканов.

(Брош.)
070(497.113 Sombor)(091)(083.824)

COBISS.SR-ID 512404391