Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Историја Сомбора

Редакцију текстова о историји Сомбора потписао је Сима Ћирковић, а аутори су Сима Ћирковић, Матија Ђанић, Чедомир Трајковић, Душанка Трајковић, Драган Радојевић, Сима Ћирковић, Славко Гавриловић, Антал Хегедиш, Василије Крестић, Шандор Месарош и Каталин Каич. Ову вредну књигу приредили су др Милош Петровић и Владимир Јерковић, поговор је написао доц. др Михаел Антоловић, језичку редактуру урадио је Горан Малбаша, а прелом Дејан Подлипец.

Стр. 9-10: Реч уредника / Владимир Јерковић
Стр. 11-25: Реч приређивача / Милош Петровић, Владимир Јерковић
Стр. 27-31: О ауторима / Горана Копоран
Стр. 499-513: Писци сомборске историје - два века историографије о Сомбору / Михаел Антоловић
Напомене и библиографске референце уз текст

РТВ

Кобис