Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Главном улицом

...Нове Савићеве приче дају се у погледу наративног проседеа највећим делом сврстати у две групе – у групу фантастичних и групу психолошко-реалистичних наративних остварења кратке форме, врло захтевног, пипавог прозног жанра који не трпи нити омашке сувишности нити омашке недоречености, у чему се срећно срећу приповедачка инвенција овог писца и његово спонтано осећање форме...

На трагу Кафке и Чехова, Марко Паовица