Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Гајење пољских усева : са 105 дрвореза

Гајење пољских усева : са 105 дрвореза / написао Ђорђе Радић. - Фототипско изд. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки" : Агроинститут, 2009 (Нови Сад : Тампограф). - 206 стр. : илустр. ; 22 cm

Тираж 400. - Стр. 201-206: Поговор / Бранко Јокић. - Фототипско изд.: У Београду, 1870.

ISBN 978-86-81749-18-0 (ГБКБ)
633(035)

COBISS.SR-ID 239776775