Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Eta Carinae

Рукопис Eta Carinae садржи тридесет и седам песама подељених у пет циклуса неједнаког обима који одају утисак кохерентности и заокружености. Песникиња проговара не само о својој стварности, већ и о колективној свести своје генерације, на тај начин непрестано идући од личног и конкретног ка општем и универзалном. Она неретко открива детаље свог песничког поступка, позивајући читаоце у своју интиму и делећи свој књижевни свет са њима. Песнички и прозни канон на који се ослања твори њен референтни оквир и прозор у свет, али и тачку сусрета са свакодневницом која хрли у њен лични простор стварања. Премда без формалне риме, песме рукописа Eta Carinae успостављају своју унутрашњу шему римовања и ритам који уводи музикалност у читалачко искуство и употпуњује га.

Дневник: Дневникова књига - Даница М. Савић Eta Carinea (16. 03. 2021)