Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Дудово моје, Дудово


    Дудово моје, Дудово / Велимир-Веља Суботић. - Сомбор : Народна библиотека у Сомбору, 1988 (Сомбор : Просвета). - 111 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Голуб ; књ. 27)

Tираж 800. - Стр. 105-111: Трагови Дудова у штампи.

(Брош.)

821.163.41-2

COBISS.SR-ID 512607399